Interleave is a label of Atomos Applications

Portfolio

–”Interleave is a system that could change your company's process from a jumbled mess of spreadsheets and emails into a well-oiled, trackable process machine.”

Open Link Randstad

Randstad logo

Randstad, the second-largest HR services company in the world, was one of the first companies to start using Interleave. Over the years they’ve used numerous implementations. They use Interleave as a Project Management tool, a Documentation Library, for Company reorganizations, and even as a front-end to monitor financial transactions generated by their massive 130,000 payrolls-a-week backoffice system.


Ernst Geene, team manager I-bridge Service Delivery, states:

I-bridge, the shared service center of Randstad for IT in the Netherlands, has been a user of Interleave since the start. We use Interleave for anything that needs easy access for a large number of people, to a large number of facts and activities. Our usage ranges from administrative support to track information on orders, to process flow applications and to guide personnel through the different phases of work.


Implementation is a breeze, as soon as you agree on what information you need to store and in which states the information can be, you’re off!


In short it’s a work support tool that you can adjust to suit your needs.


 

Open Link Nederlands Debat Instituut

NPR logo

Het Nederlands Debat Instituut is een organisatie die de verdere ontwikkeling van de debatcultuur in Nederland nastreeft waarbij de basis in het onderwijs dient te liggen. Het debat instituut verzorgt trainingen en opleidingen voor professionals binnen de overheid en het bedrijfsleven, levert gespreksleiders en interactieve concepten voor congressen en andere bijeenkomsten en is actief binnen alle lagen van het onderwijs.

‘Interleave vormt de basis van het projectmanagement van de +/- 350 projecten die wij op jaarbasis uitvoeren. Daarnaast gebruiken wij Interleave voor onze urenregistratie. Het debatinstituut is een snel groeiende organisatie en de kracht van Interleave is dat het iedere medewerker inzicht heeft gegeven in de status en relevante informatie per project. Interleave heeft zonder dat daar een groots verandertraject voor nodig was overzicht, structuur en back-up gegeven aan onze projectorganisatie. Door de koppeling te maken met het urenregistratiesysteem levert Interleave panklare managementinformatie aan die de belangrijkste strategische sturingsbron is geworden binnen onze organisatie.’


-- Roderik van Grieken, directeur Nederlands Debat Instituut

 

Open Link Stichting Pensioenregister

NPR logo

May 2009


Het Pensioenregister wordt opgezet om burgers inzicht te geven in hun opgebouwde en toekomstige pensioenrechten.


Het Pensioenregister moet het voor iedere burger mogelijk maken om via één ingang een overzicht te krijgen van alle door hem opgebouwde pensioenaanspraken bij alle pensioenfondsen / verzekeraars, alsmede de aanspraken in het kader van de Algemene Ouderdomswet.


Het Pensioenregister zal op 2 januari 2016 operationeel zijn.


De stichting Pensioenregister maakt gebruik van Interleave om de planning en voortgang van de aan te sluiten partijen te monitoren. 

Open Link Provincie Noord-Brabant

PNB logo

July 2009


De Provincie Noord-Brabant maakt gebruik van Interleave om de verschillende actiepunten en dossiers die binnen de provincie spelen goed te administreren en op te volgen. Interleave draagt zorg voor het signaleren van acties die te laat dreigen te worden opgepakt en genereert de rapporten die gebruikt worden tijdens de verschillende bestuurlijke overlegorganen. 

Open Link Mood Factory

Moodfactory logo

May 2008


Within a few months Moodfactory was using the Interleave application. Moodfactory is a communication company with 20 people. We produce communication projects for different clients. For the production we work with freelance experts and other companies.


We use Interleave as a knowledge tool. And we have already improved our efficiency and the quality of the projects. For every project we share information about the people who we worked with, the prices we agreed on, their specific expertises and other interesting data. We use that information for future projects and as a historic database. Besides that we also use Interleave for all the contact information.


Working with Interleave is very quick and easy and that’s why it has become successful in a short period of time, because people like working with the application. 

Open Link Minerva Measuring Technology

Logo Minerva

Really an amazing and extremely flexible web based application in which we implented things like customer relation management, repair tracking, spare parts administration, correspondence and much more to come.


 

Open Link Techrepublic.com

TechRepublic.com heeft een artikel geschreven over Interleave:
Volledige artikel (PDF) : techrepublic_about_interleave

Citaat uit dit artikel:

Interleave is a system that could change your company's process from a jumbled mess of spreadsheets and emails into a well-oiled, trackable process machine. And we have just skimmed the surface of the power of this system. We have yet to dig into the report generation and other higher-level features.


So if you have a small company in need of tracking a single department or a large company needing to track multiple departments, Interleave is the way to go.

Statistics

Interleave is open-source and thousands of business from all around the world are using it. Our download counter nears 100,000.


Installations vary in size from one user to more than a thousand users, from all over the world. A lot of companies keep mission-critical information in Interleave because of Interleave's excellent clustering technology.


Interleave has been around since 2001. The software receives frequent updates which has made it one of the most vital open source projects known. In the top open source vitality list Interleave is accompanied by big names such as MySQL and Linux.

Contact us

Phone: +31 35 77 311 77

Email: info@interleave.nl

Skype: Interleave_BPA

Online: contact form